Info Terkini Portal Rasmi PPD Mersing

Rabu, 29 Disember 2010

Kurikulum Standard Sekolah Rendah bermula 2011

Kurikulum Standard Sekolah Rendah bermula 2011

Bermula tahun 2011, semua sekolah akan menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kurikulum ini akan dijalankan secara berperingkat di seluruh Malaysia bermula tahun 1 2011. Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini.

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata, KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).

Melalui KSSR katanya, pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR.

Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan.

Buat peringkat permulaan, sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009.

Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih.

KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif.

Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai.
Nuffnang Ads

Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai.

Selain itu, kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara.

Pada peringkat ini pula, tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M.

KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah.

sumber: http://skpemanis1
.comnull "> Read more "Kurikulum Standard Sekolah Rendah bermula 2011..."

Jumaat, 17 Disember 2010

PLAN-J

APAKAH PLAN-J?

STANDARD AKADEMIK PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J)

APA ITU PLAN-J?
Garis Panduan untuk menentukan jumlah minimum Latihan Akademik Murid bagi mencapai aras pembelajaran optimum mengikut potensi mereka.

STANDARD AKADEMIK?
2 Jenis Standard:

 1. Standard Kandungan (Standard Content)
 2. Standard Pencapaian (Standard Performance)

11 ELEMEN KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL (MODUL HALLINGER)

 1. Merangka matlamat sekolah.
 2. Menyampaikan matlamat sekolah.
 3. Penyeliaan dan penilaian Instruksional.
 4. Menyelaras kurikulum.
 5. Memantau kemajuan pelajar.
 6. Mengawal waktu P& P (protecting Instructional time).
 7. Membudayakan Perkembangan Profesional.
 8. Mengekalkan ketampakan.
 9. Menyediakan ganjaran kpd guru.
 10. Penguatkuasaan standard akademik.
 11. Menyediakan insentif kpd pelajar.


PERSOALAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU

 1. Sejauhmana dan sedalam mana sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran telah berlaku?.
 2. Bagaimana pengukuran keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku?.
 3. Bagaimana dengan kualiti dan kuantiti pengajaran dan pembelajaran ? Mencapai standard yang diharapkan?.
 4. Adakah murid di sekolah A menerima kualiti pengajaran dan pembelajaran yang setara dengan sekolah B?.
 5. Apakah indikator keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran?.
 6. Adakah pengajaran dan pembelajaran berfokuskan keupayaan murid dilaksanakan?.


JAWAPANNYA…

 1. Standard Akademik merupakan piawai pelaksanaan kurikulum oleh guru.
 2. Standard Akademik sebagai satu panduan pengurusan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran untuk guru.
 3. Proses P&P perlu dirancang dengan rapi untuk mencapai impak yang maksimum.
 4. Piawaian Latihan Akademik Negeri Johor (PLAN-J) merupakan eviden perancangan proses pengajaran guru dan pembelajaran murid.
 5. Standard Akademik adalah kesinanmbungan kepada Head-count dan Audit Akademik.


FORMAT PLAN-J

 1. Rancangan Pelajaran tahunan (RPT)
 2. Plan-J


MATLAMAT PLAN-J

 1. Mengingatkan kepada pihak sekolah bahawa latihan akademik yang cukup, sesuai dan konsisten mesti dibekalkan kepada murid bagi setiap topic mata pelajaran.
 2. Memastikan penjajaran kurikulum berlaku iaitu latihan akademik murid menjadi fokus guru sebagaiman penulisan buku rekod dan pelaksanaan P&P dalam bilik darjah.
 3. Menyediakan garis panduan asas kepada guru mata pelajaran untuk menentukan jumlah latihan akademik paling minimum berdasarkan potensi murid masing-masing.
 4. Menjadikan penentuan jumlah latihan akademik sebagai SKT guru dan dijadikan Standard Kualiti Sekolah.

Apayang ditulis = Apa yang diajar = Apa yang diuji


PELAKSANAAN

 1. Bagi tujuan peluasan, SPA akan membangunkan PLAN-J mata pelajaran selebihnya pada tahun 2010 bagi pelaksanaan tahun 2011.
 2. Semua sekolah akan menerima salinan PLAN-J dan guru mata pelajaran mesti mengisi ruang Piawaian Sekolah.
 3. Piawaian sekolah tidak boleh kurang dari KPI yang telah disediakan oleh JPN tetapi dibenarkan untuk mengatasi benchmark point tersebut.
 4. PLAN-J mesti dilampirkan bersama di dalam Buku Persediaan Mengajar PLAN-J mesti disediakan selaras dengan Rancangan Pelajaran Tahunan yang dinilaitambah untuk memudahkan penyemakan P&P.
 5. Pengetua/Guru Besar memantau pelaksanaan Standard Akademik di sekolah masing-masing.
 6. Pegawai JPN/PPD akan membuat pemantauan ke sekolah-sekolah.
Read more "PLAN-J..."
 

Great Morning ©  Copyright by MGC MERSING | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks