Info Terkini Portal Rasmi PPD Mersing

Khamis, 16 April 2009

PROFIL GURU CEMERLANG

Guru Cemerlang ditakrifkan sebagai seorang guru istimewa, dedikasi dan bermotivasi,
yang mempunyai kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam bidang tugasnya, hasil
daripada himpunan pelbagai pengetahuan dan pengalaman yang luas dan berterusan
pada sepanjang tempoh perkhidmatannya.

Guru Cemerlang mempunyai kualiti peribadi dan kepimpinan yang boleh diteladankan
serta sentiasa mencapai mutu kerja yang cemerlang.

• Sentiasa berterusan, Guru Cemerlang berusaha membentuk akhlak mulia dan
membuktikan peningkatan prestasi akademik serta kokurikulum murid / pelajarnya.

Kepakaran dan kecemerlangan itu dikenalpasti menerusi penilaian dalam aspek berikut:
Taksiran 5 aspek kecemerlangan di atas adalah seperti berikut :

KECEMERLANGAN PERIBADI
• Mempunyai keyakinan diri
• Berakhlak dan bermoral
• Bersikap adil dan bertimbang rasa
• Beramanah dan bertannggugjawab
• Kreaktif dan inovatif
• Sentiasa mengurus diri dengan kemas
• Sedia berkongsi dan berkerjasama
• Bersikap terbuka
• Bersikap positif

KECEMERLANGAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN
• Mengamalkan budaya ilmu
• Kebolehan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang rasional dan objektif
• Menyertai dan memanfaatkan kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kualiti kerja
• Kebolehan menyediakan kertas kerja, laporan prestasi murid/pelajar sekolah, minit mesyuarat, dokumentasi dan penerbitan sekolah
• Pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran
• Berupaya mengendalikan aktiviti kokurikulum
• Mengenalpasti keperluan dan masalah individu murid/pelajar serta menyediakan program tindakan susulan
• Pengurusan masa, bahan, sumber, alatan pengajaran dan pembelajaran
• Peka dan prihatin terhadap keperluan kebajikan murid/pelajar
KECEMERLANGAN KERJA
• Pengurusan keceriaan bilik darjah
• Berjaya membimbing murid/pelajar mematuhi peraturan dan tahap pembelajaran
• Menguasai dan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran
• Melaksanakan rutin dengan berkesan bagi memudahkan pembelajaran
• Menyemak kerja murid/pelajar dengan teliti, tepat dan memberi komen yang positif untuk menggalakkan pembelajaran yang seterusnya
• Memberi kerja bertulis dan latihan megikut kekerapan yang sesuai
• Memberi bimbingan pelajaran pelajaran kepada murid/pelajar di luar waktu pengajaran
• Menggunakan hasil pengujian dna penilaian untuk membaiki pengajaran
• Sentiasa merangsang murid/pelajar berfikir
• Merancang pelajaran yang baik
• Hasil pembelajaran murid/pelajar menunjukkan peningkatan
• Aktiviti kokurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan penuh komitmen
• Peranan dalam kokurikulum sebagai guru penasihat atau jurulatih
• Berupaya meningkatkan penglibatan, minat dan prestasi murid/pelajar
KECEMERLANGAN KOMUNIKASI
• Memulakan atau merintis sesuatu usaha dan berupaya meneruskan usaha itu
• Berjaya berinteraksi dan menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan secara lisan dan bertulis
• Sentiasa memelihara hubungan mesra dan menghormati semua ahli masyarakat sekolah
KECEMERLANGAN POTENSI
• Menyumbangkan tenaga dan kepakaran ke arah kejayaan sekolah dalam bidang kokurikulum sekurang-kurangnya di peringkat sekolah dan daerah
• Penglibatan dalam kursus, seminar, bengkel peringkat sekolah, daerah dan kebangsaan sebagai fasilitator, penyedia kertas kerja dan penceramah
• Sentiasa belajar untuk peningkatan kerjaya sebagai pendidik
• Mempunyai wawasan

0 ulasan:

Catat Ulasan

 

Great Morning ©  Copyright by MGC MERSING | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks